Om IM

Interaktiv Matematik® är en högteknologisk och interaktiv utbildningsresurs som skapats i Sverige, för att uppmuntra och stödja elevernas kreativitet och undvika ett mekaniskt repeterande eller memorerande av osmält kunskap.

Uppdrag

Bidra till utvecklingen av innovativa pedagogiska svar som kommer att hjälpa den studerande att stärka kompetenser inom matematik och teknik, nödvändiga idag och i framtiden, samt engagera sig i informations- och kunskapssamhället.

Vision

Uppnå ett massivt användande på både nationell och internationell nivå av den nya pedagogiska modellen, som gör det möjligt att utveckla de digitala kompetenser som är viktiga för lärare och studenter på 2000-talet.

Copyright © 2015 iMatematik AB

Registrar usuario privado Inicio de sesión Registrar usuario establecimiento