imCLOUDInnehåll
...mer info
...mer info
...mer info
...mer info
...mer info

Användning av MI ( innehåll och metodik ) i lärandet , möjliggör en omfattande utveckling av de kunskaper, färdigheter och attityder , genom :

  • Kontextualiserade problem.
  • Olika typer av representationer: grafiska, symboliska, aritmetiska och algebraiska.
  • Individuellt och grupparbete.

 

1200 kr
899 kr
Spara 25%
1 Årsabonnemang


Abonnera NuCopyright © 2015 iMatematik AB

Registrar usuario privado Inicio de sesión Registrar usuario establecimiento