• KUNSKAP, FÄRDIGHETER, ATTITYD och FÖRMÅGOR
  • INTERAKTIVITET

Interaktiv Matematik

Det är ingen tvekan om att inlärningsprocessen av matematik medför stora svårigheter, både för barn, föräldrar och lärare. Det är där som iMatematik kommer in, ett system som har skapats i Sverige som bygger på en högteknologisk och interaktiv undervisningsmodell. IM har utvecklats för att förbättra och anpassa den traditionella undervisningen så den kan uppfylla de krav och förväntningar som ett modernt samhälle ställer. Den nya pedagogiken medför inte bara en hög grad av motivation utan också ett bättre utnyttjande av de färdigheter som barn och ungdomar numera besitter.

IM är en kompletterande utbildningsresurs för lärande och undervisning av matematiska kompetenser. Modellen går bortom memorering och upprepning. Den utvecklar förmågan hos studenten att undersöka, tänka logiskt, använda strategier och modeller för problemlösning, samt argumentera och förklara matematiska frågeställningar.

Ge varje elev tillgång till Interaktiv Matematik! Det är hög tid att klassrummen uppgraderas. Om kunskapsresultaten ska höjas så behöver eleverna tillgång till moderna och välutvecklade läromedel. Du kommer att bli förvånad över hur lätt det är att tillägna sig matte med IM!

Sociala Medier

Facebook Gilla IM och följ varje steg vi tar
YouTube Titta på våra videos
Blog Läs mer på iMatematiks blogg
Google Gå med i våra cirklar
Twitter Följ oss på twitter
Dela med dig och föreslå förbättringar

Inloggning


Användarnamn: (email)
Lösenord
Glömt lösen?
Logga in

Fördelar för studenten
Uppmuntrar och gör det möjligt för studenten att använda den digitala resursen på ett självständigt sätt, med eller utan guide, i skolan eller hemma.  Den stöder den mentala processen, utvecklar hjärnans färdigheter och stärker sättet att resonera och studentens analytiska struktur ...Läs mer »
Fördelar för läraren
I det praktiska arbetet i klassrummet kan läraren ta hjälp av den digitala resursen. Den kan användas som arbetsmaterial som inte kräver någon förberedelse, därigenom kan läraren fokusera på att välja de studiestycken som gäller, och hjälpa eleverna att uppnå förväntade studieresultat, övervaka och kontinuerligt utvärdera deras framsteg...Läs mer»
Fördelar för föräldrarna
IM gör det lättare för föräldern att bli aktivt delaktig i sitt barns lärande i matematik. IM rustar barn och ungdomar för att möta de krav som ställs i ett högteknologiskt samhälle. Föräldern kan därmed känna större tillit till att deras barn kommer att lyckas i matematik och ha nytta av vad de lär sig... Läs mer»

Copyright © 2015 iMatematik AB

Registrar usuario privado Inicio de sesión Registrar usuario establecimiento